Kuva: Matilda Gronow

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi 26. maaliskuuta pidetyssä vuosikokouksessaan kuusi apurahaa, yhteissummaltaan 302 500 euroa.

YTT Pasi Kivioja ja FM, MBA Otto Aalto Viestintäluotsi Oy:stä saivat 81 500 euroa Ylioppilaslehdet 2020 -projektia varten. Hanke selvittää ylioppilaslehtien talouden perusteita, liiketoimintamalleja digitalisoituvassa mediaympäristössä, tulevaisuudenskenaarioita, julkaisumuotojen ekologisuutta, yhteisöllistä merkitystä sekä journalistista arvoa osana ylioppilaskuntien jäsenpalvelua.

FT Kirsi Cheas sai 78 000 euroa yhdysvaltalaisten ja keskiamerikkalaisten toimittajien, aktivistien ja tutkijoiden yhteistyössä toteuttaman tutkivan journalismin analysoimiseen. Tutkimuksen suorituspaikka on New York University.

FM Hannu Harjulle myönnettiin 50 000 euroa toimittaja, kriitikko ja teatteriohjaaja Jukka Kajavan elämäkerran kirjoittamiseen.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelmalle myönnettiin 48 000 euroa maahanmuuttajataustaisten toimittajien työskentely- ja koulutusympäristön, News Hubin, perustamiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisen journalismin moniäänisyyttä sekä tukea maahanmuuttajataustaisten journalistien työllistymistä maassamme.

Kokouksessa hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukka. Hallituksen aiempi puheenjohtaja, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, jätti hallituksen toimittuaan siinä sääntöjen sallimat yhdeksän toimikautta.

”On ollut kunnia saada johtaa Helsingin Sanomain Säätiötä, koska keskellä kovintakin median murrosta se on edustanut vakautta sekä jatkuvuutta – ja siten ollut ylläpitämässä uskoa journalismin merkitykseen demokratian tärkeänä tukipilarina”, sanoo vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

”Viime vuosina säätiö on ollut yhä aktiivisemmin edistämässä lehdistönvapauteen liittyviä hankkeita muun toimintansa ohella. Säätiön merkitys kasvaa sitä mukaa kuin faktapohjaista tiedonvälitystä haastetaan mitä moninaisimmin keinoin. Toivotan Antero Mukalle parhainta menestystä puheenjohtajan tehtävässä.”

”Olen tavattoman ylpeä päästessäni jatkamaan Kaius Niemen jälkeen työtä Helsingin Sanomain Säätiössä. Säätiö on tärkeä toimija siinä kentässä, joka vahvistaa ymmärrystä median murrokseen ja samalla kirkastaa journalismin yhteiskunnallista merkitystä”, toteaa päätoimittaja Antero Mukka.

”Kiitän Kaius Niemeä aivan erityisesti siitä korvaamattomasta panoksesta, jonka hän säätiönkin johdossa on antanut työlle lehdistönvapauden puolesta. Nyt, kun elämme hyvin poikkeuksellista aikaa, on ajantasaisen, luotettavan ja monipuolisen tiedonvälityksen merkitys suurempi kuin koskaan.”

Uudeksi varajäseneksi hallitukseen valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri, professori Pekka Aula.

Kaikki apurahat

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Antero Mukka, 040 757 9776, antero.mukka@hs.fi
Yliasiamies Ulla Koski, 040 731 1507, ulla.koski@hssaatio.fi