Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi 16.9. pitämässään kokouksessa apurahoja 907 990 euroa 11 hankkeelle.

Keväällä 2020 käynnistetty suunnattu haku Viestintä ja journalismi – samalla kentällä eri säännöillä keskittyi viestinnän ja journalismin muuttuneeseen suhteeseen. Kaksivaiheinen haku tuotti runsaasti tutkimusaihioita, joista hallitus valitsi aiemmin osan jatkokehitykseen. Rahoitus myönnettiin neljälle hankkeelle. Suurin yksittäinen apuraha myönnettiin Toimittajien yksilöllistyvät polut -hankkeelle, jossa seurataan opintojaan viimeistelevien journalistiikan opiskelijoiden uravalintoja seuraavan kymmenen vuoden ajan. Apurahan suuruus on 168 000 euroa, jolla hanketta rahoitetaan kolme ensimmäistä vuotta.

”Saamme tämän rahoituksen turvin aloitettua suomalaisittain ainutlaatuisen pitkittäisseurannan Tampereen yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tavoitteemme on tutkia alalle tulevien toimittajien elämänpolkujen kautta koko viestinnän ammattikentän muutosta aina vuoteen 2030 saakka”, toteaa hankkeen johtaja, apulaisprofessori Laura Ahva Tampereen yliopistosta.

Kaikkiaan teemahaussa apurahoja jaettiin 500 000 euroa.

Syksyn hakukierrokselle tutkijoilta toivottiin hakemuksia erityisesti koronavirusuutisoinnista. Teemaan liittyviä hakemuksia saatiin 18 kappaletta. Hallitus päätti rahoittaa viisi hanketta, joille myönnettiin yhteensä 307 000 euroa. Suurimmat apurahat myönnettiin tutkijatohtori Salla-Maaria Laaksosen johtamalle Vaihtoehtoiset viestijät koronakriisissä -hankkeelle (99 000 euroa) ja professori Esa Väliverrosen johtamalle Koronakriisin julkinen dynamiikka -hankkeelle (98 000 euroa). Laaksosen hankkeessa selvitetään, millä tavoin mm. sosiaalisen median ammattimaiset vaikuttajat ja anonyymit Twitter-viestijät haastavat ja tukevat virallista koronaviestintää ja sitä tuottavia instituutioita. Väliverrosen hankkeessa puolestaan tutkitaan, miten suomalaiset arvioivat uutismedian toimintaa koronaepidemiaa koskevassa viestinnässä ja kriisin hallinnassa ja miten koronaepidemian keskeiset toimijat, asiantuntijat ja viranomaiset, arvioivat uutismedian suoriutumista kriisissä.

Lisätietoja apurahoista