Open Knowledge Finland
Aleksi Knuutila, Doctor of Philosophy

Kohdennetut viestit eduskuntavaaleissa 2019: Digitaalinen
vaalitaisto joukkoistetun datan valossa

Loppuraportti (pdf)