Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
Professori Hannu Nieminen ja tutkija Sanna Ojajärvi

Suomalainen paikallislehti – perhealbumista journalismin uudistajaksi

Loppuraportti (pdf)