Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on myöntänyt 30.3. pitämässään vuosikokouksessa 546 120 euroa kymmeneen hankkeeseen, joissa selvitetään ilmiötä Totuudenjälkeinen aika.

Säätiö julisti alkuvuodesta teemaa koskevan suunnatun haun. Hakemuksia tuli 74, ja niiden yhteenlaskettu hakusumma oli yli viisi miljoonaa euroa.
Säätiön hallitus piti hankkeita kokonaisuudessaan erittäin korkeatasoisina. Hakemuksia saatiin mm. filosofian, politiikan tutkimuksen, journalismin ja historian aloilta.

Apurahoja myönnettiin sekä tieteelliseen tutkimukseen että journalistisiin hankkeisiin. Suurin yksittäinen apuraha, 106 300 euroa, myönnettiin Turun yliopiston dosentin Arttu Saarisen johtamalle tutkimukselle, jossa selvitetään puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä ja luottamusta mediaan. Toisen suurapurahan, 99 240 euroa, sai Laurean ammattikorkeakoulun hanke, jossa tutkitaan tekoälyä viestin luotettavuuden arvioijana. Hanketta johtaa yliopettaja Jyrki Suomala.

Muissa tuetuissa hankkeissa tutkitaan mm. vastamedioiden toimintaa Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa ja totuudenjälkeistä aikaa nyt ja 1800-luvun puolivälissä. Lisäksi tukea myönnettiin näyttely- ja tietokirjaprojekteihin. Kaikkiaan säätiön hallitus jakoi apurahoja 671 440 euroa 14 hankkeelle.

Kaikki myönnetyt apurahat osoitteessa: https://www.hssaatio.fi/myonnetyt-apurahat/

Hallituksen uudeksi jäseneksi nimitettiin viestintä- ja varainhankintayksikön johtaja Elina Lehtinen CMI:stä. Lehtinen on toiminut hallituksen varajäsenenä vuodesta 2012. Lehtisestä tulee myös hallituksen toinen varapuheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kaius Niemi ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana professori Matti Sintonen. Uudeksi varajäseneksi hallitus kutsui Helsingin yliopiston tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professorin Pirjo Hiidenmaan.