Yliasiamieheltä 2023

Helsingin Sanomain Säätiön vuoden 2023 suurponnistus oli Päivälehden museon uudistus. Vuoden aikana museon tilat ja näyttelyt saivat aivan uuden ilmeen. Remontti kesti vapusta marraskuun loppuun, jona aikana museo oli suljettuna yleisöltä.

Uudistus ei vaikuttanut pelkästään museon fyysisiin tiloihin, vaan siihen liittyi museon ja sen sisarorganisaation, Päivälehden arkiston, toiminnan kokonaisvaltainen uudelleenorganisointi. Tarkoituksena oli hitsata arkisto ja museo entistä tiiviimmäksi yksiköksi. Osana uudistustyötä yksikkö sai uuden, yhteisen nimen: Päivälehden arkisto ja Päivälehden museo ovat nyt Median museo ja arkisto Merkki. Merkki on paikka, jossa median historia, nykypäivä ja tulevaisuus kohtaavat. Toivotan kaikki sananvapaudesta, journalismista, lukemisesta ja tutkitusta tiedosta kiinnostuneet tervetulleiksi valoisaan ja avaraan Merkkiin.

Alkuvuodesta säätiön hallitus kokoontui strategiapäivään pohtimaan seuraavien vuosien tavoitteita. Kokouksessa päätettiin siirtyä kahteen rahoituskierrokseen vuodessa entisen kolmen sijaan. Jatkossa toinen rahoituskierros varataan hallituksen vuosittain päättämälle suunnatulle haulle. Vuoden 2023 suunnattu haku kutsui tutkijoita pohtimaan tekoälyn ja journalismin suhdetta. Vuoteen 2027 ulottuvaan strategiaan ei muutoin tehty suuria muutoksia, vaan säätiö jatkaa edelleen viestintäalan tutkimuksen, koulutuksen ja kilpailujen tukemista sekä Sanoma-konsernin historiallisen aineiston tallentamista ja esittämistä uudistuneessa Merkissä.

Toimintavuoden aikana säätiö aloitti yhteistyön City University of New Yorkin kanssa. Yliopiston tarjoama News Innovation and Leadership -koulutus on tarkoitettu uutisorganisaatioissa journalismin ja kaupallisen puolen risteyskohdassa toimiville nykyisille ja tuleville muutosjohtajille. Etä- ja lähiopinnoista koostuva koulutus kestää vuoden. Muutoin jo vuonna 2006 aloitettu toimittajastipendiohjelma jatkui entiseen tapaan. Kun mukaan lasketaan syksyllä 2023 tehdyt uudet stipendiaattivalinnat, säätiön vuosien varrella myöntämien toimittajastipendiaattien määrä on jo reilusti yli 170. Olen äärettömän iloinen ja ylpeä tästä hankkeestamme sekä jokaisesta stipendiaatistamme.

Vuonna 2023 säätiö järjesti Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun seitsemännen kerran. Joka toinen vuosi toteutettava kilpailu käynnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Kilpailun tavoite on alusta asti ollut uudistaa journalismia ja tiedonvälitystä sekä löytää uusia tapoja tehdä journalismia. Vuoden 2023 kilpailussa haettiin uusia teknologioita soveltavia projekteja, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia.

Kilpailuideoita saatiin kaikkiaan 23 kappaletta, ja rahoitusta myönnettiin neljälle projektille, yhteensä 185 100 euroa. Palkituista projekteista kolme käsitteli paikallisjournalismin kehittämistä ja yksi tarkasteli tekoälyn ja journalismin suhdetta. Säätiö ei pelkästään rahoittanut Uutisraivaaja-hankkeita, vaan aiempien vuosien tapaan kilpailun tuomarit tarjosivat apuaan ja neuvojaan projektien eteenpäinviemiseksi. Projektien on määrä olla valmiita toukokuun lopussa 2024.

Syksyllä jaettiin toista kertaa Ilkka Malmberg -palkinto. Sen avulla säätiö haluaa kannustaa kirjoittavia toimittajia hyvään ja asioihin perehtyvään journalistiseen kirjoittamiseen. Palkinto myönnettiin HS Vision taloustoimittajalle Niclas Storåsille. Vuosittain myönnettävä palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Vuoden aikana toimintaa jouduttiin jonkin verran sopeuttamaan aiempaa alhaisempien osinkotulojen vuoksi. Säätiön talous on kuitenkin hyvällä ja vakaalla pohjalla, ja katsomme luottavaisesti tuleviin vuosiin.

Kiitän lämpimästi säätiön rahoituksen saaneita tutkijoita ja toimittajastipendiaatteja sekä arkiston ja museon asiakkaita. Tällä kertaa haluan osoittaa erityisen suuret kiitokseni koko säätiön henkilökunnalle erinomaisesta, paneutuneesta ja ammattitaitoisesta työstä Median museo ja arkisto Merkin uudistamisessa. On päivittäinen ilo ja etuoikeus saada työskennellä tällaisessa työyhteisössä.

Ulla Koski
Yliasiamies