Kuva: Ida Pimenoff

Arkistoluovutuksia otettiin kertomusvuonna vastaan 49 (27) kappaletta, joista sähköisiä luovutuksia oli 0 (4).

Analogisia arkistoaineistoja järjestettiin 34,2 (110) hm. Suurimmat järjestetyt kokonaisuudet olivat Aamulehden ja Tampereen kirjapaino Oy:n arkistot.

Sanoman henkilökunnan historiahaastatteluja valmistui kertomusvuoden aikana 8 (6) kpl.

Esinekokoelmat karttuivat 10 (9) luovutuserällä.

Kokoelman laajuus on tällä hetkellä noin 6 100 esinettä, joista 4 952 (4 504) on luetteloitu. Valokuvakokoelmassa on noin 25 000 kuvaa, joista vuoden lopussa oli digitoitu 17 561 (17 084).

Arkisto on ollut edustettuna alan keskeisissä yhteistyöverkostoissa, ja museo on osallistunut valtakunnalliseen TAKO-kokoelmanhallintayhteistyöhön vastuualueenaan toimitustyöhön ja sanomalehden tekniseen tuotantoon liittyvän esineistön ja perinteen tallentaminen. Museo on myös Trafiikki-yhteistyöverkoston jäsen ja osallistunut asiantuntijan roolissa laajan ja valtakunnallisesti merkittävän Editan kirjapainokokoelman arvioimiseen.