Merkityksellistä työtä lehdistönvapauden puolesta Kansainvälisessä lehdistöinstituutissa

IPI:n vuosittainen maailmankongressi järjestettiin Wienissä syksyllä 2021. Kuva: Ronja Koskinen

Lehdistönvapaus on asia, jonka olemassaolo vaikuttaa yhteiskuntaan kaikilla sen tasoilla. Demokratia ei toimi ilman totuudenmukaista, luotettavaa, kriittistä ja tutkivaa journalismia. Sananvapauteen ja mediaan kohdistuvat hyökkäykset ja rajoitukset kulkevat käsi kädessä sodan, poliittisen epävakauden, väkivaltaisten konfliktien, vähemmistöihin kohdistuvan sorron ja autoritaaristen hallitsijoiden kanssa.

Minulla oli suuri ilo ja kunnia päästä työskentelemään Kansainvälisessä lehdistöinstituutissa (International Press Institute, IPI) Itävallan Wienissä syksyllä 2021 puolen vuoden ajan. Helsingin Sanomain Säätiön apurahan turvin tarkkailin ja tutkin täysipäiväisesti maailman lehdistönvapauden tilaa, raportoin löydöistäni ja kirjoitin kannanottoja ajankohtaisista tapauksista.

Opiskelen Tampereen yliopistossa visuaalista journalismia, ja olin ensimmäinen kuvajournalisti, joka valittiin säätiön ja IPI:n fellowship-ohjelmaan. IPI:ssä osattiin arvostaa ja hyödyntää myös visuaalista osaamistani.

IPI:n tiimi on todella inspiroiva ja lämminhenkinen yhteisö, joka seisoo vankasti ajamansa asian takana ja tekee kaikkensa toimittajien turvallisuuden takaamiseksi ja työolosuhteiden parantamiseksi.

Välillä tuntui turhauttavalta keskustella Wienin toimistomme turvasta käsin burmalaisten toimittajien kanssa, jotka työskentelivät oman henkensä ja vapautensa uhalla, tai haastatella vasta vankilasta vapautunutta valkovenäläistoimittaja Yuliya Slutskayaa. Mieleen on jäänyt vahvasti myös ensimmäinen haastatteluni: soitin eswatinilaiselle toimittajalle, jota oli edellispäivänä ammuttu.

­”Työ IPI:ssä auttoi minua tajuamaan, kuinka monenlaisia uhkia journalisteihin ja muihin mediatyöntekijöihin kohdistuu”, Ilmo Ilkka kertoo sähköpostitse. Hän oli IPI:n harjoittelijana keväällä 2020. ”Karkeasti sanoen, on yksi asia lukea tai jopa kirjoittaa siitä, että jossain maassa on pidätetty tai tapettu journalisteja vain sen takia, että he ovat tehneet työtään. On toinen asia haastatella uhreiksi joutuneiden toimittajien kollegoita ja ystäviä siitä, mitä on tapahtunut ja kertoa heidän tarinansa tätä kautta. Tajusin myös, ettemme voi Pohjolan perukoilla tuudittautua siihen, että maailman vapaimpiin kuuluva media pysyy vapaana; se vaatii jatkuvaa työtä ja riskien torjumista.”

Omaa käsitystäni Suomen lehdistönvapauden tilasta horjuttivat lokakuussa 2021 Helsingin Sanomien toimittajia vastaan nostetut syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Päätös vaikutti Suomen maineeseen lehdistön- ja sananvapauden edelläkävijänä ja viitoitti vaarallista suuntaa muille valtioille siitä, että lehdistönvapautta on hyväksyttävää rajoittaa kansallisen turvallisuuden varjolla.

Samoilla linjoilla on myös Veera Nikkanen, joka työskentelee parhaillaan IPI:n harjoittelijana. ”Lehdistönvapaus on jatkuvassa muutoksessa, ja sen edistäminen vaatii systemaattista, proaktiivista ja pitkäjänteistä työtä. Kuten IPI:n hallituksen jäsen, AP:n varajohtaja John Daniszewski sanoi, lehdistönvapauden puolustaminen kuuluu jokaiselle sukupolvelle. Emme siis voi tuudittautua esimerkiksi Suomessa siihen, että lehdistönvapauden tila on hyvä ja jatkuu aina sellaisena.”

Puolen vuoden aikana kirjoitin paljon erilaisista tapahtumista aina Kaakkois-Aasiasta Eurooppaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Pegasus-vakoiluohjelman paljastuminen, Afganistanin, Valko-Venäjän ja Myanmarin kriisit sekä toimittajiin kohdistettu väkivalta koronarajoituksia ja -rokotuksia vastustaneissa mielenosoituksissa kietoutuivat yhdessä laajempaan, globaaliin kontekstiin.

”Monissa maissa lehdistön kohtaamat haasteet ja rajoitukset ovat samankaltaisia. Lehdistönvapauden rajoittaminen on globaali ongelma”, sanoo Nikkanen. ”IPI:ssä toimittajan työn vaarallisuus on tullut eri tavalla lähelle kuin se voisi tulla Suomessa.”

Kansainvälisessä lehdistöinstituutissa työskenteleminen tuntui merkitykselliseltä, ja oli erittäin inspiroivaa ja kiinnostavaa olla osa yhteisöä, jolla oli todellista vaikutusvaltaa asioihin. Esimerkiksi kirjoittamani artikkeli Applen lehdistönvapautta uhanneesta ohjelmistopäivityksestä noteerattiin Edward Snowdenin ja Wikileaksin toimesta, kirjoittamani kannanotto Etelä-Koreaan suunnitellusta medialaista edesauttoi lakiehdotuksen kaatumista ja juttuni pitkään vangittuna olleesta intialaistoimittaja Siddique Kappanista aiheutti valtavan keskustelun sosiaalisessa mediassa. Historiallinen hetki oli myös se, kun maailman katseet kääntyivät lehdistönvapauteen Maria Ressan ja Dmitri Muratovin voittaessa Nobelin rauhanpalkinnon.

”IPI:llä ja muilla lehdistönvapautta ajavilla organisaatioilla on merkittävä rooli toimittajien ja itsenäisen journalismin tukemisessa. Painostuksen alla työskentelevälle toimittajalle voi olla hyvin tärkeää kuulla, että hän ei ole yksin ja hänen tilanteensa on huomattu”, Nikkanen korostaa.

Myös Ilkka nostaa esiin kentällä vallitsevan yhteisöllisyyden tunteen, jonka pääsin itsekin todistamaan useaan otteeseen esimerkiksi delegaatiomatkoillamme Turkkiin ja Kreikkaan.

”Antoisimmat asiat harjoittelussa jakautuivat muutamalle eri osa-alueelle. Ensinnäkin: uusien ihmisten kanssa työskentely ja lehdistön- ja sananvapautta ympäröivä kollegiaalisuuden tunne, joka välittyi yli rajojen. Toiseksi nostaisin esiin kasvaneen ymmärryksen siitä, minkälaisia vaaroja ja toisaalta myös ratkaisuja lehdistön- ja sananvapauteen liittyy. Työni IPI:ssä konkretisoi näitä uhkia ja mahdollisuuksia, jotka aiemmin olivat liikkuneet enemmän abstraktilla tasolla. Nyt pääsin keskustelemaan ja tekemään työtä ihmisten kanssa, jotka olivat kokeneet esimerkiksi pidätyksiä journalistisen työnsä takia. Kolmanneksi: työ lisäsi yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden tunnetta eri puolilla toimivien journalistien kanssa sekä valmisti minua jatkamaan lehdistön- ja sananvapauden puolesta tehtävää työtä.”

Raskaista aiheista huolimatta harjoitteluni IPI:llä oli erittäin antoisa ja myös hyvä tapa saada käytännön kokemusta kansainvälisen järjestön toiminnasta ja kontakteja alalta. Urani lehdistönvapauden parissa jatkuu kesäkuussa, kun palaan töihin IPI:lle.

Ronja Koskinen, syksyn 2021 IPI-harjoittelija

Helsingin Sanomain Säätiö on vuodesta 2017 alkaen tukenut viestinnän ja journalismin opiskelijoiden työharjoittelua Kansainvälisessä lehdistöinstituutissa (IPI) Wienissä.