Kokoelmat 2021

Kuva: Ida Pimenoff

Vuoden merkittäviä tapahtumia olivat Aamulehden arkisto- ja esinekokoelmien sekä WSOY:n esineistöstä koostuvan Kirjapainon juuret -kokoelman vastaanottaminen.

Arkistoluovutuksia otettiin kertomusvuonna vastaan 46 (2020: 35) kappaletta, joista sähköisiä luovutuksia oli 4 (1). Vuoden lopussa fyysisiä arkistoaineistoja oli yhteensä 3 425,5 (3 347,5) hyllymetriä ja sähköisiä aineistoja 6,1 (6) teratavua. Analogisia arkistoaineistoja järjestettiin yhteensä 63 (70) hyllymetriä. Järjestystyö keskittyi erityisesti Sanoman aikakauslehtipuolen ja Aamulehden arkistoihin. Vuoden aikana digitoitiin Rafael Rindellin piirustuskokoelma, valmisteltiin Oki Räisäsen piirustuskokoelma digitointivalmiiksi sekä julkaistiin erilaisia aiemmin digitoituja aineistoja. Sanoman henkilökunnan historiahaastatteluja jatkettiin hallituksen entisten jäsenten haastatteluilla ja niitä valmistui 5 (6).

Esinekokoelmat karttuivat yhdeksällä luovutuserällä. Kokoelman laajuus on tällä hetkellä noin 6 000 esinettä, joista 4 036 (3 148) on luetteloitu. Valokuvakokoelmassa on noin 25 000 kuvaa, joista vuoden lopussa oli digitoitu 16 400. Taidekokoelmaan ei tullut muutoksia. Päivälehden museo on osallistunut valtakunnalliseen TAKO-kokoelmanhallintayhteistyöhön vastuualueenaan toimitustyöhän ja sanomalehden tekniseen tuotantoon liittyvän esineistön ja perinteen tallentaminen.

Kokoelmia hyödynnettiin vuoden aikana myös erilaisissa elokuva- ja TV-tuotannoissa (Pesänlikaajat, Politiikka-Suomi, Pekka Ervastista kertova dokumentti).