VTT Liina Puustinen, Itir Agdogan,

Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC

Viestintätutkimuksen nykytila Belgiassa

(avaa tiivistelmä)