kuva_4

Tutkimuksen johtaja professori Johanna Moisander, Aalto BIZ.
kuva_10

Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä, Aller Media.
kuva_2

Päätoimittaja Markku Huusko, Uusi Suomi.
kuva_7

Toimitusjohtaja Anu Nissinen, Sanoma Media Finland.

Valokuva: Ida Pimenoff

 Päivälehden museossa järjestettiin maanantaina 10.9.2012 tutkimusseminaari viestintäkonsernien haasteista meneillään olevassa median murroksessa. Ajankohtainen seminaari täytti museon lähes viimeistä paikkaa myöten.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnän laitoksen tutkijat kertoivat meneillään olevasta tutkimushankkeesta, jossa selvitetään, kuinka suomalaiset media-alan yritykset selviytyvät käynnissä olevasta median sisältöjä, teknologiaa ja taloutta koskevasta mediakonvergenssista. Hankkeessa pohditaan myös, kuinka yritykset pystyvät yhdistämään jokapäiväisen työn vaatiman tehokkuuden ja pitkäjänteiset uudistamisprojektit.

Tutkimuksessa todettiin, että keskeistä suomalaisissa viestintäkonserneissa on pystyä samanaikaisesti sekä jatkuvaan, pienin askelin tapahtuvaan olemassa olevan liiketoiminnan parantamiseen että radikaaleihin muutoksiin. Tämä tutkijoiden ’molempikätisyyden’ haasteeksi kutsuma ilmiö on jokaisen media-alan toimijan ratkaistava arkisessa työssään.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan lisäksi sitä, miten mediayhtiöissä hyödynnetään internet-käyttäjiä eli käytetään käyttäjiä.

Tutkimusta johtaa professori Johanna Moisander ja päätutkijoina hankkeessa työskentelevät KTT Rita Järventie-Thesleff ja TaT Mikko Villi.

Seminaarin paneeliosuuteen osallistuivat Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Anu Nissinen, Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko ja Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

Pauli Aalto-Setälän mielestä säästäminen ja vyönkiristykset eivät ole ratkaisu mediayritysten nykyongelmiin. Hänen mukaansa ratkaisut löytyvät uusien palvelujen ja uusien liiketoimintamallien luomisesta. Markku Huuskon mukaan mediayritysten on tyydyttävä entistä alhaisempiin liikevoittoprosentteihin: paluuta entisiin kaksinumeroisiin voittoprosentteihin ei enää ole.

Anu Nissinen totesi, että teknologinen kehitys on mahdollistanut median murroksen. Tästä murroksesta hyötyy ennen kaikkea kuluttaja. Koskaan aikaisemmin kuluttajalla ei ole ollut käytössään nykyisenkaltaista laajaa mediatarjontaa. Yrityspuolella ankara kilpailu tuntuu erityisesti keskijohdon työssä. Jokapäiväiset tulospaineet ja pakko kehittää koko ajan uutta luovat johdolle kovat paineet.

Kolmivuotinen Suomalaisten viestintäkonsernien strategiset haasteet muuttuvilla mediamarkkinoilla -tutkimushanke on saanut Helsingin Sanomain Säätiöltä 300 000 euron apurahan. Tutkimus valmistuu vuonna 2013.