_PAS4547_Medium

Professori Elena Vartanova, Journalismin tiedekunta, Moskovan valtionyliopisto. Kuva: Pekka Sakki
_PAS4587_Medium

Tutkimusjohtaja, professori Hannu Nieminen, Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto. Kuva: Pekka Sakki
yleisMedium

Yliasiamies Heleena Savela (oikealla edessä), tutkimusjohtaja, professori Hannu Nieminen, Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC; tutkija Minna-Mari Salminen, Ulkopoliittinen Instituutti sekä tutkimuspäällikkö, dosentti Markku Kangaspuro, Aleksanteri-instituutti.
Kuva: Pekka Sakki

Helsingin Sanomain Säätiö järjesti yhdessä Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskuksen kanssa seminaarin Näkökulmia Venäjän mediaan maanantaina 11. toukokuuta Päivälehden museolla.

Seminaarissa käsiteltiin Russian Media -tutkimushankkeen tuloksia ja kuultiin asiantuntijoiden kommentteja. Hanke käsittää kaksi osiota, joista ensimmäisessä selvitettiin läntisen tutkimuksen näkökulmia Venäjän mediatutkimukseen. Toinen osio käsitteli Venäjän median rakennetta ja median käyttöä. Se perustuu uuteen empiiriseen aineistoon ja sen teoreettiseen tulkintaan.

Samalla julkistettiin Elena Vartanovan, Hannu Niemisen ja Minna-Mari Salmisen tutkimuksesta toimittama kirja: ”Western” Interests and Russian Developments.

Yliasiamies Heleena Savelan tervetuliaissanojen jälkeen tutkimusjohtaja Hannu Nieminen esitteli hanketta. Niemisen mukaan näkyvimmät suuntaukset Venäjän mediamaailmassa ovat sanomalehtien nopeasti laskevat levikit ja sanomalehtien merkityksen väheneminen, viihteellisten aikakauslehtien ja television suosion kasvu sekä internetin merkityksen kasvu.

Tutkimuspäällikkö Markku Kangaspuro Aleksanteri-instituutista kertoi, millainen Venäjän media on tutkimuksen kohteena. Hän esitti myös ajatuksen, että mikäli tavoitteena on ymmärtää Venäjän kehitystä, tulisiko Venäjän mediaa tarkastella erilaisin tieteellisin keinoin – mikäli esitetään vääriä kysymyksiä, oleellista tietoa jää piiloon ja näin asiasta muodostuu helposti vääristynyt kuva.

Tutkija Minna-Mari Salminen Ulkopoliittisesta instituutista esitteli tutkimuksen länsiosuutta, joka perustuu aiemmin julkaistuun akateemiseen tutkimusaineistoon ja asiantuntijahaastatteluihin. Tärkeimmät teemat tässä osuudessa Salmisen mukaan ovat: vedenjakajahetket Venäjän median kehityksessä, nykytila ja siihen vaikuttavat intressit, tulevaisuus ja miten se nähdään sekä toimittajien ammatin kehittäminen.

Professori Elena Vartanova esitti tutkimuksen Venäjän osuuden. Hänen mukaansa mediamuutokset jakautuvat kolmeen osaan: poliittiseen, taloudelliseen ja teknologiseen muutokseen. Näihin vaikuttavat tekijät ovat markkinatalous, informaatio ja kommunikaatio sekä ammatillisten arvojen muutokset. Vartanovan mukaan yksi suurimmista vaikuttajista on mainonta.

Mielenkiintoinen kysymys onkin: tuottaako liberaali markkinatalous automaattisesti demokratiaa. Uusi keskiluokka on enemmän kiinnostunut kuluttamisesta kuin ihmisoikeuksista ja sananvapaudesta.

Lopuksi tutkimusta tuoreeltaan kommentoivat päätoimittaja Eilina Gusatinsky Spektr-lehdestä ja johtaja Markku Kivinen Aleksanteri-instituutista. Seminaaria oli kuuntelemassa 40 tutkijaa ja median edustajaa.

Russian Media 2007: Convergence and Competition (PDF)
Perspectives to the Media in Russia: ”Western” Interests and Russian Developments