Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Projektipäällikkö, VTT Nando Malmelin,
Professori Markku Wilenius

Vastuullisen viestinnän tulevaisuus

Tutkittiin media- ja viestintäalan yritysten ja instituutioiden liiketoimintaa. Selvitettiin mm., mikä on median ja viestinnän ammattilaisten vaikutus yhteiskunnallisten arvojen kehittymiseen ja kansalaisten arvojen muodostumiseen.