Valokuvat: Ida Pimenoff

kuva_4_Medium

VTT Anu Kantola

Keskiviikkona 11.5. Päivälehden museossa keskusteltiin vilkkaasti poliittisen ja taloudellisen eliitin skandaaleista sekä politiikan ja median muuttumisesta viimeisten vuosikymmenten aikana. Helsingin Sanomain Säätiön ja Helsingin ja Tampereen yliopistojen järjestämään Politiikan backstage -keskustelutilaisuuteen oli saapunut viitisenkymmentä politiikan tekijää, tutkijaa ja median edustajaa – ja tämä huolimatta siitä, että eduskunnassa käytiin samaan aikaan kiihkeitä neuvotteluja Suomen Portugali-tuesta.  

Tilaisuudessa julkistettiin VTT Anu Kantolan johtaman tutkimusryhmän kirja Hetken hallitsijat – julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa. Helsingin Sanomain Säätiö myönsi tutkimusryhmälle apurahan vuonna 2008 alkaneen vaalirahakriisin selvittämiseen. Vaalirahakohun lisäksi tutkijat selvittivät myös muita yhteiskunnan eliittejä koskevia skandaaleja. Tutkimuksen mukaan 2000-luvun skandaalien taustalla on 1970-luvulla alkanut julkisen elämän murros, joka heijastaa yhteiskunnan syvempiä rakenteellisia muutoksia: monet julkiset auktoriteetit ja instituutiot on kyseenalaistettu ja valtaa on siirtynyt poliittisilta ja taloudellisilta eliiteiltä medialle ja kansalaisille.  

Kirjaa ja julkisen elämän tilaa kommentoimassa olivat kansanedustajat Antti Kaikkonen (kesk.) ja Pertti Salolainen (kok.), päätoimittaja Merja Ylä-Anttila MTV3:sta ja politiikan toimituksen esimies Marko Junkkari Helsingin Sanomista.

kuva_5_Medium

Panelistit: Marko Junkkari, Merja Ylä-Anttila, Pertti Salolainen ja Antti Kaikkonen
kuva_2_Medium

Pertti Salolainen

Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että muutos on totta. Politiikan journalismi on muuttunut, mutta se on muuttunut muun journalismin mukana, totesi Pertti Salolainen. Myös suhtautuminen poliitikkoihin on Salolaisen mielestä muuttunut. Poliitikoissa ei nähdä mitään hyvää ja kaikkia saa arvostella mielin määrin. Salolainen kritisoi myös sitä, että perussuomalaisten Timo Soini oli Gallup-menestyksen vuoksi kutsuttu kaikkiin television suurten puolueiden vaalitentteihin.  

Marko Junkkarin mielestä myös poliitikoilla on peiliin katsomisen aihetta. Esimerkiksi vaalirahakohu pitkittyi osittain siitä syystä, ettei poliitikoilta saanut vastauksia kuin tipoittain. Merja Ylä-Anttila totesi, ettei eduskunnassa ilmeisesti ole lainkaan käytetty hyväksi kriisiviestinnän oppeja. Antti Kaikkonen puolestaan korosti laatujournalismin merkitystä, mutta myönsi auliisti myös viihdejulkisuuden tärkeyden poliitikon uran edistämisessä.  

Yleisössä olleen kansanedustaja Kimmo Sasin mielestä suomalainen sähköinen media on laadukasta, mutta printtimedia surkeaa. Hänen mielestään nuoret toimittajat eivät enää tee työtään kutsumuksesta, vaan heille työ on työ muiden joukossa.