Helsingin Sanomain Säätiön hallitus päätti vuosikokouksessaan 21.3. käynnistää viidennen kerran Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun. Uutisraivaaja-kilpailun kautta mediatoimialalle etsitään uusia, kannattavia liiketoimintamalleja. Kilpailuun osallistutaan idealla, joka voi olla esimerkiksi uusi ansaintamalli tai uudenlainen tapa julkaista, kerätä tai koota tietoa.

Kilpailun toteuttamiseen hallitus varasi 300 000 euroa. Kilpailu käynnistyy syksyllä 2018. Ensimmäinen Uutisraivaaja järjestettiin vuonna 2010.

Lisäksi säätiö myönsi 45 487 euron rahoituksen Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitokselle satunnaista mediankäyttöä tutkivaan kansainväliseen vertailevaan hankkeeseen. Säätiö tukee myös Skolar Award -tiedekilpailun yhteydessä järjestettävää viestintäkoulutusta 20 000 eurolla.

Vuoden 2018 apurahoihin hallitus varasi kaksi miljoonaa euroa.

Säätiön hallituksen uudeksi varajäseneksi valittiin elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen Tukholman yliopistosta. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Helsingin Sanomain vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.