Jyri Hänninen
Janne Junttila
Päivi Ängeslevä

Columbia University
Graduate School of Journalism
2015 Summer Investigative Reporting Course

Columbian yliopiston tutkivan journalismin kesäkurssilaisten loppuraportit

Päivi Ängeslevä (pdf)
Janne Junttila (pdf)
Jyri Hänninen (pdf)