Helsingin Sanomain Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja uransa keskivaiheilla oleville toimittajille ulkomailla tapahtuvia opintoja varten.

Apurahat myönnetään Fudanin yliopistoon Shanghaissa Kiinassa, Oxfordin yliopistoon Britanniassa, Freie Universität Berlin -yliopistoon Saksassa ja World Press Institute -järjestön koulutusohjelmaan Yhdysvalloissa.

Lisäksi akateemisen tutkinnon suorittaneet voivat hakea stipendiä Yhdysvaltoihin UC Berkeleyn, USC Annenberg School for Communication and Journalismin ja Columbia University Journalism Schoolin järjestämään vuoden kestävään toimittajien jatkokoulutusohjelmaan.

Stipendiaattiohjelmaan valittavilta toimittajilta edellytetään vähintään viiden vuoden toimittajakokemusta. Stipendiä voi hakea kaikki ammattitoimittajat.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja opintosuunnitelmineen pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 2.11. 2012 osoitteella: Yliasiamies Heleena Savela, Helsingin Sanomain Säätiö, PL 35, 00089 Sanoma

Apuraha kattaa yliopistojen lukukausimaksut, matkakulut ja osan elinkustannuksista.

Lisätietoja:

Yliasiamies Heleena Savela, puh. 09–122 2610, heleena.savela@hs.fi
World Press Instituten osalta: päätoimittaja Kaius Niemi, puh. 040 771 3501, kaius.niemi@iltasanomat.fi

Tarkemmat tiedot stipendiohjelmista: https://www.hssaatio.fi/apurahat/toimittajastipendit.html

Helsingin Sanomain Säätiö ei vastaa yliopistojen opetusohjelmissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista tai peruutuksista. Säätiö ei myöskään vastaa yliopistojen vaatimista kielikokeista tai juttunäytteiden kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista tai muista vastaavista kuluista.

Stipendiaateilta vaaditaan sitoumus apurahan käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on heille myönnetty. Lisäksi stipendiaatteja velvoitetaan kirjoittamaan säännöllisesti kuulumisiaan säätiön Stipendiblogiin (www.stipendiblogi.fi). Stipendiaattikautensa päätyttyä säätiölle tulee toimittaa loppuraportti suomen ja englannin kielellä. Raportit julkaistaan säätiön nettisivuilla.