Tilauksessa_naisptoimittaja_Ruohonen_ja_Torkkola_Medium

Professori (ma) Iiris Ruoho ja tutkija Sinikka Torkkola. Kuva: Vesa Moilanen
tilauksessa_naisptoimittaja_Arja_Ropo_Medium

Paneelin puheenjohtajana toimi professori Arja Ropo, Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos. Kuva: Vesa Moilanen
Tilauksessa_naisptoimittaja_panelistit_Medium

Panelistit ryhmäkuvassa: päätoimittaja emerita Terttu Häkkinen, Hämeen Sanomat; tuottaja Matti Posio, Aamulehti; toimituspäällikkö Reetta Räty, Helsingin Sanomat ja vastaava päätoimittaja Aimo Massinen, Turun Sanomat. Kuva: Vesa Moilanen

Helsingin Sanomain Säätiö järjesti yhdessä Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön kanssa seminaarin Tilauksessa naispäätoimittaja maanantaina 9.2. Päivälehden museolla. Seminaarissa julkistettiin professori (ma) Iiris Ruohon ja tutkija Sinikka Torkkolan Tasa-arvo, journalismi ja suomalaisten naistoimittajien urakehitys -projektin väliraportti.

Yliasiamies Heleena Savela totesi avauspuheessaan, että säätiö oli toiminut aloitteentekijänä tämän ajankohtaisen tutkimushankkeen aikaansaamiseksi. Iiris Ruoho puhui aiheesta Lisääntyykö tasa-arvo tutkimalla. Hänen mukaansa aihetta on tutkittu todella vähän, vaikka jo 1960-luvulla naisia kaikista toimittajista oli joka viides ja lukumäärä on siitä lähtien vain kasvanut – suomalaisesta toimittajakunnasta on puolet ollut naisia 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

Tutkija Sinikka Torkkola esitteli tutkimusta otsikolla Rakenteet, kulttuurit ja yksilölliset valinnat päällikkötoimittajien urapolkujen selittäjinä. Tutkimusta varten haastateltiin 43 nais- ja miestoimittajaa 11 sanomalehdestä, 4 televisiotoimituksesta ja 6 aikakauslehdestä.

Teemahaastattelujen perusteella näyttäisi siltä, että naisilla ja miehillä olisi eritahtiset urat: miehet etenivät päällikkötehtäviin naisia nopeammin ja tulivat usein talon ulkopuolelta, valittavat naiset taas olivat olleet jo pitkään talossa töissä.  Torkkola painotti, että kulttuuri on kuitenkin muuttumassa ja että naisjohtamiselle näyttäisi olevan tilausta täydentämään maskuliinisen johtajuuden puutteita.

Paneelikeskustelussa pohdittiin sukupuolen merkitystä journalistisessa työssä ja toimittajien uralla. Keskusteluun osallistuivat päätoimittaja emerita Terttu Häkkinen Hämeen Sanomista, vastaava päätoimittaja Aimo Massinen Turun Sanomista, toimituspäällikkö Reetta Räty Helsingin Sanomista sekä tuottaja Matti Posio Aamulehdestä. Puheenjohtajana toimi professori Arja Ropo Tampereen yliopiston Johtamistieteiden laitokselta.

Keskusteluissa ihmeteltiin muun muassa sitä, mikä nimenomaan sanomalehtien johtajuudessa on vialla ja miksi se suosii miestapaista johtajuutta, kun taas aikakauslehdissä suurin osa päätoimittajista on naisia. Kommenteissa tuotiin esiin myös, että valitsijat ovat lähes poikkeuksetta miehiä, jotka ovat tottuneet valitsemaan miehiä päällikkötehtäviin. Panelistit painottivat kuitenkin, että päätoimittajuus ei ole sukupuolesta kiinni vaan kyse on ennen kaikkea ihmisistä.