Seminaari ja keskustelutilaisuus 6.6.2017 kello 14–17 Päivälehden museossa (Ludviginkatu 2–4, Helsinki)

Viime vuosien aika aikana on käyty niin maailmalla kuin Suomessa tiivistyvää keskustelua digitaalisen viestinnän mahdollistamasta tiedonkeruusta ja sen säätelyn tarpeesta. Keskustelu virisi uudelle tasolle viimeistään neljä vuotta sitten, kun Edward Snowdenin paljastukset Yhdysvaltain ja sen liittolaisten verkkotiedustelusta paljastivat niin toiminnan mahdollisen laajuuden kuin sen teknisen tarkkuuden. Polttoainetta pohdinnoille antavat päivittäiset uutiset niin terroriteoista, tietomurroista kuin verkon käyttäjätietojen kaupallisista ja poliittisista käyttöyhteyksistä. Tässä ilmapiirissä yhteiskunnan ja yksiköiden turvallisuuden kysymykset on sovitettava yhteen yksityisyyden vaatimusten ja yksilöiden oikeuksien kanssa. Näiden suhteiden määrittelyä pyrkii täsmentämään myös Suomessa valmisteilla oleva tiedustelulaki.

Tampereen yliopisto ja Helsingin Sanomain säätiö järjestävät yhdessä seminaarin, joka virittää keskustelua näistä monimutkaisista teemoista kysymällä, millä tavalla erilaisia yksilöiden digitaaliseen viestintään kohdistuvia tiedustelun muotoja voidaan ja pitäisi julkisesti valvoa. Keskustelua pohjustaa kaksi lyhyttä kansainväliseen tutkimukseen perustuvaa tutkija-alustusta, joissa puidaan asiasta käytyä kansainvälistä keskustelua. Sen jälkeen puhetta jatkaa kotimainen asiantuntijapaneeli – ja yleisö.

Seminaari järjestetään englannin kielellä.

OHJELMA (pdf)