Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
YTT Pentti Raittila, YTM Elina Noppari

Anneli Auerin murhasyyte mediassa

Loppuraportti (pdf)