Strategiapiv_2010_Janne_Jaakko_Matti_Medium

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Janne Virkkunen, vuorineuvos Jaakko Rauramo ja professori Matti Sintonen.
Strategiapiv_2010_Hohti_ja_Reetat_Medium

Professori Paavo Hohti, päätoimittaja Reetta Meriläinen ja toimituspäällikkö Reetta Räty.

Valokuvat: Ida Pimenoff

 

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus kokoontui strategiapäivään 25.8.2010. Villa Honkaniemessä järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin säätiön tulevan toiminnan suuntaviivoista otsikolla Helsingin Sanomain Säätiö 2010–2020

Tilaisuuden ulkopuolisina puhujina olivat Senior Associate Oili Kela asianajotoimisto Borenius & Kemppiseltä ja professori Markku Kuisma Helsingin yliopistosta. Kelan esitys käsitteli hallituksen jäsenten vastuuta. Kuisma kertoi yrityshistorian kirjoittamisen eri vaiheista. 

Kokouksessa lyötiin lukkoon säätiön apurahapäätösten pohjana käytettävät arviointiperusteet. Keskeisinä kriteereinä hallitus pitää tuettavien hankkeiden odotettavissa olevia tuloksia ja tulosten merkitystä viestinnän tutkimukselle ja suomalaiselle mediakentälle.