Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta
Professori Sari Kivistö

Painovapaus ja pilkkakuvasto

Loppuraportti (pdf)