Helsingin Sanomain Säätiön toimisto on  lomalla 25.6. – 27.7.2012.

Hyvää kesää!