Helsingin Sanomain Säätiö on 8.11.2010 myöntänyt apurahoja ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön seuraavasti: 

YTT Kaarina Nikunen, 105 000 euroa, tutkimusaihe: Luova journalismi, moninaisuus ja osallistuminen. Suorituspaikka: Center for Innovation and Communication, Stanford University, USA.

YTT Karina Horsti, 25 000 euroa, tutkimusaihe: Maahanmuutto muuttuvassa journalismissa. Suoristuspaikka: New York University, Steinhardt School, USA

Post doc –pooli on  suomalaisten säätiöiden perustama yhteistyöelin, joka jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn. 

Kevään 2011 haku järjestetään 15.12.2010 – 14.1.2011. Lisätietoja: http://www.postdocpooli.fi