Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus jakoi lähes 700 000 euroa apurahoina ja perusti journalistisen kirjoittamisen palkinnon

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi vuoden viimeisessä kokouksessaan 687 000 euroa kuudelle hankkeelle.

Suurin apuraha, 190 000 euroa, myönnettiin dosentti Hanna Ylöstalon johtamalle hankkeelle Numeroiden voima: Tiedon kvantifiointi hallinnan muotona politiikassa ja politiikan uutisoinnissa. Tutkimus tehdään Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella.

Lyhytvideot nuorten uutislähteenä -hankkeelle säätiön hallitus myönsi 145 000 euroa. Hanke toteutetaan Vaasan yliopistossa viestintätieteiden oppiaineessa professori Tanja Sihvosen johdolla.

Mediakieltäytyjät: tutkimus sosiaalisen median ei-käyttäjien osallisuudesta ja toimijuudesta julkisuuksissa sai 120 000 euron apurahan. Tutkimusta johtaa apulaisprofessori Karoliina Talvitie-Lamberg, ja se tehdään Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.

Apulaisprofessori Marko Siitosen johtamalle hankkeelle Maahanmuuttajaperheet uutisten ja median kuluttajina säätiön hallitus myönsi 110 000 euroa. Tutkimuksen toteutuspaikka on Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.

FT Reetta Hänniselle Helsingin yliopistosta säätiön hallitus myönsi 100 000 euroa Ainoa ja ensimmäinen. Tekla Hultin 1864–1943 -elämäkertatutkimuksen toteuttamiseen.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tehtävä Kadotetut tulevaisuudet: WSOY ja media-alan murros  -hanke sai 22 000 euron rahoituksen. Professori Juha-Antti Lamberg johtaa hanketta.

Lisäksi hallitus päätti perustaa journalistisen kirjoittamisen llkka Malmberg -palkinnon. Ilkka Malmberg (1954–2016) teki hyvin poikkeuksellisen uran Helsingin Sanomien toimittajana. Hänen juttujaan luettiin usein juuri kirjoittajan vuoksi. Ilkka Malmberg -palkinto myönnetään vuosittain journalistina työskentelevälle kirjoittajalle, joka on teksteissään osoittanut erityistä taitoa ja ymmärrystä hyvään suomen kieleen ja kirjoittamiseen. Palkintosumma on 10 000 euroa, ja se myönnetään ensimmäisen kerran syksyllä 2022.

Säätiö on vuoden 2021 aikana myöntänyt yhteensä kaksi miljoonaa euroa apurahoina tieteelliseen tutkimukseen ja toimittajien jatkokouluttamiseen.

Lisää apurahoista osoitteessa https://www.hssaatio.fi/myonnetyt-apurahat/

Lisätietoja:
Yliasiamies Ulla Koski, 040 73 11 507, ulla.koski@hssaatio.fi