Suomessa on paljon nuoria tutkijoita, joita kiinnostaa työskentely ulkomaisessa huippuyliopistossa. Säätiöiden post doc -poolissa mukana olevat säätiöt jakoivat 15. maaliskuuta 32 tohtorille yhteensä noin 1,24 miljoonaa euroa apurahoina ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön. 

Säätiöiden post doc -poolin ensimmäiselle, tammikuussa järjestetylle hakukierrokselle osallistui 213 tutkijaa, jotka olivat hakeneet yhteensä 13 miljoonaa euroa. Heidän kohdelaitostensa joukossa oli yliopistoja ympäri maapallon Havaijista Uuteen-Seelantiin ja Etelä-Afrikasta Guatemalaan. Suurin osa kuitenkin haki joko Eurooppaan (47 %) tai Pohjois-Amerikkaan (36 %). Maakohtaisesti halutuimpia olivat USA (32 %), Englanti (14 %) ja Australia (9 %), yliopistoista erottuivat Oxford (12 kpl) ja Harvard (10 kpl). 

Hakijat tulivat eri puolilta Suomea 18 eri yliopistosta. Puolet hakijoista oli väitellyt joko Helsingin yliopistossa (29 %), Teknillisessä korkeakoulussa (11 %) tai Jyväskylän yliopistossa (11 %). Tieteenaloista varsinkin tekniset, humanistiset ja lääketieteet olivat hyvin edustettuina. Eniten hakemuksia tuli biolääketieteen (16 kpl), fysiikan (14 kpl), historian (13 kpl) ja tietojenkäsittelytieteen (12 kpl) alalta. Hakijoista 45 % oli naisia ja 55 % miehiä. 

Säätiöiden post doc -poolin perustivat kolmen vuoden kokeilukaudeksi (2010–2012) Emil Aaltosen Säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto sijoittaen pooliin yhteensä 2 500 000 euroa vuosittain. 

Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille yhdestä lähteestä ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus. 

Poolin seuraava haku järjestetään 16.8.–15.9.2010, jolloin jaettavana on noin 1,26 miljoonaa euroa. Kevään 2011 haku järjestetään 15.12.2010–14.1.2011. 

Lisätietoja: www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä, puh. 0400-868 006