Toimitusten ulkopuolisten valta kasvaa uutissisällöissä: suomalaisessa valtamediassa julkaistuista uutisista yhä useampi on kopioitu suoraan tai lähes suoraan toimitukseen lähetetyistä tiedotteista.

Nettiin_panelistit

Panelisteina olivat toimituspäällikkö Marjo Ahonen Yleisradiosta, dosentti Päivi Tiilikka Kansainvälisen talousoikeuden instituutista, toimittaja Tuomo Pietiläinen Helsingin Sanomista sekä tutkijat Laura Juntunen ja Jorma Mäntylä Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitokselta. Puheenjohtajana toimi professori Esa Väliverronen.

Valokuva: Eva Persson

Toimitusten ulkopuolisten valta kasvaa uutissisällöissä: suomalaisessa valtamediassa julkaistuista uutisista yhä useampi on kopioitu suoraan tai lähes suoraan toimitukseen lähetetyistä tiedotteista. Erityisen paljon tiedotemateriaalia käytetään tiedotusvälineiden verkkoversioissa.

Lähdesuojan käyttö Suomessa vaikuttaa pääosin toimivalta. Erimielisyyttä ja ristiriitoja herättävät lähinnä suhtautuminen pelkästään yhden lähteen käyttöön ja lähdesuojan käyttäminen yksityiselämän paljastuksiin.

Muun muassa tällaisia tutkimustuloksia kuultiin maanantaina 21.11. Päivälehden museossa pidetyssä Journalismin lähteillä -seminaarissa. Tulokset perustuivat kahteen säätiön rahoittamaan tutkimukseen, jotka oli tehty Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskuksessa. Tutkimushankkeiden johtajina toimivat professori Esa Väliverronen ja VTT Tuomo Mörä.

PR-aineiston käytön lisääntymisen syinä nähtiin toimituksissa kasvanut kiire ja materiaalien kopioinnin helppous nykytekniikalla. Tutkimuksia kommentoinut Yleisradion toimituspäällikkö Marjo Ahonen tosin totesi kiireen olevan joskus vain tekosyy, jonka taakse on helppo piiloutua.

Toisen kommentaattorin, Helsingin Sanomain toimittajan Tuomo Pietiläisen mukaan lähdesuojan laajuudesta olisi hyvä virittää yleistä keskustelua: pitääkö lähdesuojan koskea myös kaikenlaista viihdehömppää vai olisiko hyvä rajata se vain ammattijournalisteille.

Ajankohtaiset aiheet synnyttivät vilkkaan yleisökeskustelun.

Leikkaa–liimaa-journalismia? ja Dopingista lautakasoihin – muuttuva lähdesuoja -tutkimusten loppuraportit luettavissa: https://www.hssaatio.fi/projektit/loppuraportit.html