paneli_Medium

Paneelin jäsenet: toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Sanoma News; päätoimittaja Markku Huusko, Uusi Suomi ja professori Hanna Rajalahti, Tampereen yliopisto. Toimittaja Riku Siivonen YLEstä toimi tilaisuuden juontajana. Kuva: Ida Pimenoff
lukiolaiset__yleis

Yleisönä opiskelijoita ja opettajia Helsingin lukioista ja muista oppilaitoksista. Kuva: Ida Pimenoff

Päivälehden museossa järjestettiin sanomalehtiviikolla 9. helmikuuta 2010 lukiolaisille suunnattu mediakeskustelu. Keskeisenä teemana oli sanomalehden tulevaisuus. 

Tilaisuudessa keskustelivat Sanoma Newsin toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, professori Hanna Rajalahti Tampereen yliopistosta sekä verkkolehti Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko. Keskustelua luotsasi toimittaja Riku Siivonen. Yleisönä oli  pääkaupunkiseudun lukiolaisia ja opettajia sekä Helsingin yliopistossa opettajiksi opiskelevia. 

Lähes parituntisessa monipolvisessa keskustelussa lähdettiin liikkeelle median ansaintalogiikoista ja niiden moninaisuudesta. Keskeisenä teemana oli vapaan sanomalehdistön rooli kansalaisuuden rakentajana yhteiskunnassa. Panelistit korostivat erityisesti laatujournalismin ja aktiivisen kansalaisuuden suhdetta. He olivat yhtä mieltä siitä, että journalismi ei ole kriisissä, vaikka tiedonvälityksen tavat muuttuvatkin. 

Keskustelussa kävi hyvin selväksi, kuinka internetin tulo on mullistanut tiedonvälityksen. Mikael Pentikäinen vertasi internetin tuloa Gutenbergin painokoneen keksimiseen: ”Painokone vapautti tiedonvälityksen luostarin ja sulkakynän kahleesta, internet puolestaan on vapauttanut tiedonvälityksen painokoneen ja postilaatikon kahleista.” Muutoksesta huolimatta keskustelijat korostivat, että journalismin perinteet ja perusasiat säilyvät vaikka välityskanavat muuttuvat. Myös yleisö osallistui innokkaasti keskusteluun. Lopuksi keskustelijat toivat esiin näkemyksiään toimittajan urasta ja koulutuksesta. Tässä yhteydessä korostettiin erityisesti hyvän yleissivistyksen merkitystä.