Olavi Koistinen
World Press Institute
Fellowship 2012

Loppuraportti (pdf)