TIEDOTE

Seminaari Päivälehden museossa 4.2. yksityisyydestä verkossa.

Helsingin Sanomain Säätiö ja Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksen (COMET) järjestävät seminaarin Yksityisyys ja anonymiteetti verkkoviestinnässä torstaina 4.2.2016 klo 15―17 Päivälehden museossa, Ludviginkatu 2―4, Helsinki.

Pitäisikö meillä verkon käyttäjillä olla enemmän tietoa siitä, miten meistä kerätään tietoja ja mihin näitä tietoja käytetään? Miten parhaillaan valmisteltavat tiedustelulait vaikuttavat kansalaisten yksityisyyteen, joudummeko NSA-tyyppisen massavalvonnan kohteiksi? Olemmeko menettäneet kontrollin itseämme koskevaan tietoon digitaalisessa ympäristössä?

Yksityisyys on perusoikeus, mutta maailman digitalisoitumisen myötä yksityisyyden ja sitä turvaavan anonymiteetin toteutuminen on tullut entistä vaikeammaksi. Digitaalisuus tekee seuraamisen helpoksi ja tarjoaa uusia tapoja kerätä ja hyödyntää tietojamme. Tiedosta on tullut arvokasta kauppatavaraa, mutta kuka datan omistaa? Kaupallisen tiedonkeruun lisääntymisen ja Suomen valtiollisen verkkotiedustelulain valmistelun myötä on aika pohtia digitaalisen yksityisyyden toteutumisen mahdollisuuksia.

Yksityisyys ja anonymiteetti verkkoviestinnässä -tutkimushankkeessa selvitetään suomalaisten verkon käyttäjien ja asiantuntijoiden näkemyksiä yksityisyyden suojasta verkossa ja siihen kohdistuvista uhkista. Seminaarissa esitellään asiantuntijahaastatteluiden antia sekä keskustellaan yksityisyydestä ja anonymiteetistä sekä kaupallisen tiedonkeruun että valtiollisen verkkotiedustelun näkökulmasta.

Tilaisuus tullaan toistamaan suorana verkossa, linkki löytyy projektin kotisivuilta 2.2.2016 mennessä. Seminaarin aikana on mahdollista käydä keskustelua myös Twitterissä aihetunnisteella #verkonyksityisyys.

Seminaariohjelma (pdf)