Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
FT Marko Siitonen

The Impact of Gamification on Journalism

Loppuraportti (pdf)