Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Professori Taina Pihlajarinne

Tekoälyjournalismin oikeudelliset haasteet – tekijyys, kannustimet ja vastuu

Loppuraportti (pdf)