Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Hankkeen vastuuhenkilö: Professori Jaana Hujanen, Helsingin yliopisto, SSKH

Journalismin notkuvat rajat. Paikallisen viestinnän eettiset periaatteet ja ristiriidat

Loppuraportti (pdf)