Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
Tutkijatohtori Laura Saarenmaa ja tutkija Mikko Hautakangas

Pojat ja nuoret miehet mediakansalaisina

Tiivistelmä