Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Karina Horsti, dosentti, akatemiatutkija

Kurjistettuja kutsumassa: Totuudenjälkeisen ajan kansainväliset mobilisaatiostrategiat Suomen, Ranskan ja
Yhdysvaltain vastamediassa

Loppuraportti (pdf)