Tampereen yliopistossa vuodesta 2007 alkaen ollut journalistiikan vierailijaprofessuuri muuttuu elokuusta alkaen pysyväksi. Ensimmäiset viisi vuotta tehtävä perustui Helsingin Sanomain Säätiön lahjoitukseen.

Professoriksi valitaan edelleen vuosittain kokenut journalisti, jonka toivotaan jakavan tietojaan ja kokemustaan alan opiskelijoille sekä antavan panoksensa alan ja opetuksen kehittämiseen.

Tehtävä lukuvuodelle 2012–2013 on paraikaa haettavana. Hakuaika päättyy tiistaina 31.1.2012. Hakemukset lähetetään Tampereen yliopiston kirjaamoon.

Lisätietoa: http://www.uta.fi/cmt/hallinto/rekrytointi/.

Ilmoitus Journalisti-lehdessä (pdf)