Helsingin Sanomain Säätiö julistaa haettavaksi toimittajastipendejä kolmiviikkoiselle tutkivan journalismin kesäkurssille New Yorkissa.

Helsingin Sanomain Säätiö julistaa haettavaksi toimittajastipendejä kolmiviikkoiselle tutkivan journalismin kesäkurssille New Yorkissa.

Kurssin järjestää Columbia University Graduate School of Journalism.

Apuraha kattaa kurssin osallistumismaksun, matkakulut ja osan elinkustannuksista.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 16.4.2012 mennessä osoitteella:

Yliasiamies Heleena Savela
Helsingin Sanomain Säätiö
PL 35
00089 Sanoma

Ilmoitus Journalisti-lehdessä (pdf)

Lisätietoja opetusohjelmasta ja valintakriteereistä: Columbia Summer Investigative Journalism Course

Helsingin Sanomain Säätiö ei vastaa yliopistojen opetusohjelmissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista tai peruutuksista. Säätiö ei myöskään vastaa yliopistojen vaatimista kielikokeista tai juttunäytteiden kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista tai muista vastaavista kuluista.