Heleena_Medium

Yliasiamies Heleena Savela toivotti kutsuvieraat tervetulleiksi tilaisuuteen. Kuva: Ida Pimenoff
Letto-Vanamo_Medium

Kansainvälisen talousoikeuden instituutin (KATTI) johtaja, professori Pia Letto-Vanamo.
Kuva: Ida Pimenoff
Huovinen_Medium

OTT Sakari Huovinen. Kuva: Ida Pimenoff
Fromond_Medium

OTT Eero Fromond. Kuva: Ida Pimenoff
Tiilikka_Medium

OTT Päivi Tiilikka. Kuva: Ida Pimenoff
yleis2_Medium

Päätoimittaja Heikki Hakala, Etelä-Suomen Sanomat (vas. edessä), professori Olli Mäenpää, Helsingin yliopiston Julkisoikeuden laitos, siviilioikeuden emeritusprofessori Antti Kivivuori, oikeusministeriön entinen kansliapäällikkö Kirsti Rissanen ja asiamies Heli Rahka.
Kuva: Ida Pimenoff

’Helsingin Sanomain Säätiö järjesti yhdessä Helsingin ylipiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin (KATTI) kanssa seminaarin Sananvapauden uudet ulottuvuudet Päivälehden museolla 9.11.2009. Seminaari oli järjestyksessä kahdestoista, joka pidettiin Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamista tutkimushankkeista.

Tutkimushankkeen tuloksia esitteli Kansainvälisen talousoikeuden instituutin johtaja, professori Pia Letto-Vanamo. Kolmivuotisessa hankkeessa on tutkittu ajankohtaisia oikeudellisia ongelmia, joita on syntynyt viestintämarkkinoiden kansainvälistymisen ja nopean teknisen kehityksen johdosta. Vuosien aikana hankkeen ansiosta on syntynyt Suomeen joukkoviestinnän oikeudellisiin kysymyksiin keskittynyt erityinen oppiaine eli viestintäoikeus.

OTT Päivi Tiilikka kertoi käytännön esimerkein Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen roolista sananvapauden linjaajana. OTL Eero Fromondin kommenttipuheenvuoron aiheena oli moniarvoisuus EU:n mediasääntelyn haasteena. OTT Sakari Huovisen kommenttipuheenvuoro itsesääntelyn haasteista ja mahdollisuuksista herätti vilkasta keskustelua. Huovinen kyseenalaisti Julkisen sanan neuvoston asemaa pohtiessaan, onko journalismin itsesääntely menettänyt uskottavuutensa. Yhteisten ohjeiden tilalle Huovinen tarjoaisi verkossa julkaistavia talokohtaisia ohjeita.

Seminaaria oli kuuntelemassa yli 60 tutkijaa ja median edustajaa.