Jenny Jännäri
World Press Institute
Fellowship 2018

Loppuraportti (pdf)