Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
VTT, dosentti Janne Matikainen

Mobiili sosiaalinen media ja mediaorganisaatiot

Loppuraportti (pdf)