Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan
FT Jaana Hujanen

Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot

Loppuraportti (pdf)