Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on myöntänyt UNESCO:lle 25 000 USD vuoden 2013 Guillermo Cano -sananvapauspalkintoa varten. Palkinto on perustettu vuonna 1997 ja se on kunnianosoitus henkilölle tai taholle, joka on merkittävästi toiminut sananvapauden edistäjänä. Palkinto jaetaan Kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä 3.5.

Säätiö on myös päättänyt tukea ylläpitämänsä Päivälehden museon uudistamista 500 000 eurolla. Ludviginkadulla Helsingissä sijaitseva museo esittelee suomalaisen uutistyön ja Helsingin Sanomien historiaa.

Uusitusta museosta tulee interaktiivinen toiminta- ja tapahtumakeskus, jossa keskitytään erityisesti median tulevaisuuteen, lähihistoriaan ja sananvapauteen liittyviin kysymyksiin. Museo varustetaan uusimmalla näyttelytekniikalla ja monikäyttöisellä auditorio-osastolla. Museo suljetaan rakennustöiden ajaksi elokuussa 2014 ja avataan yleisölle jälleen marraskuussa 2014.

Lisäksi hallitus myönsi 345 000 euroa kolmeen viestintään liittyvään tutkimukseen.

VTT Nando Malmelin vetämässä hankkeessa tarkastellaan media-alan luovien organisaatioiden johtamista. Tutkimukselle myönnettiin 190 000 euron apurahan. Tutkimus toteutetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskus sai 120 000 euron apurahan, jolla selvitetään sanomalehtien tabloidiin siirtymisen vaikutuksia lehtien sisältöön ja yleisön ja ilmoittajien reaktioita uuteen formaattiin. Hanketta johtaa YTT Esa Reunanen.

Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC on mukana kymmentä maata koskevassa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään eurokriisin saamaa mediajulkisuutta ja kansalaisten käsityksiä kriisistä. YTT Juha Herkmanin johtama hanke sai säätiöltä 35 000 euroa.

Tiedote (pdf)

Juttu Unesco:n sivuilla