Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on vuosikokouksessaan 19.3. linjannut säätiön tulevia suuntaviivoja. Säätiön toiminnan painopisteinä säilyvät viestinnän tutkimus ja toimittajien jatkokoulutusohjelmat. Hallitus nosti lisäksi säätiön yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä tukea jatkossa sananvapauden tutkimusta ja toteutumista. Erityisesti säätiö haluaa lisätä kansainvälisiä yhteisprojekteja ja osallistua maailmanlaajuiseen sananvapaustyöhön.

”Säätiön säädekirjassa on toiminta sananvapauden edistämiseksi määritelty yhdeksi säätiön keskeisistä tehtävistä. Säätiölle on luontevaa olla mukana tämän tärkeän asian edistämisessä sekä Suomessa että maailmalla. Vaikka Suomi on pitkään ollut ensimmäisellä sijalla lehdistövapausmittauksissa, on täälläkin vielä paljon tehtävää. On ollut huolestuttavaa lukea viimeaikojen uutisia tutkijoihin kohdistuvista sanallisista hyökkäyksistä ja yrityksistä siten rajoittaa heidän sananvapauttaan”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Janne Virkkunen.

Hallitus jakoi yhteensä 771 000 euroa apurahoina seitsemälle tutkimushankkeelle.

Suurimman apurahan, 200 000 euroa, hallitus myönsi Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselle. FT Turo Uskalin johtamassa Datajournalismin käytännöt -tutkimushankkeessa selvitetään, miten datajournalismin käytäntöjä voidaan soveltaa journalistisessa tiedonhankinnassa.

Toinen suurapuraha myönnettiin Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteishankkeelle Tiellä sananvapauteen. Suomalainen sananvapaus ja sensuuri 1917–2017. Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmin johtama tutkimus sai 150 000 euron apurahan.

 


Helsingin Sanomain Säätiö on yksityinen, yleishyödyllinen säätiö. Sen tarkoituksena on edistää ja tukea korkeatasoista viestintään ja viestintäteollisuuteen liittyvää tutkimusta ja alan koulutusta. Tehtäväänsä säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja ja ylläpitämällä Päivälehden arkistoa ja Päivälehden museota. Seitsemänvuotisen toimintansa aikana säätiö on jakanut apurahoina ja lahjoituksina yli 27 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2013 säätiö on varannut apurahoihin neljä miljoonaa euroa.