Säätiöpäivässä julkistettiin Helsingin Sanomain Säätiön alkuvuoden aikana myöntämät apurahat ja lahjoitukset. Suurimmat, yli 200 000 euron apurahat säätiö on myöntänyt Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC:lle ja Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET:lle.

Helsingin yliopistossa toteutetaan FT Mats Bergmanin johdolla tutkimus Pragmaattinen objektiivisuus – kohti journalismin uutta tietoteoriaa, joka analysoi kriittisesti objektiivisuudesta käytävää akateemista ja yhteiskunnallista keskustelua.

Tampereen yliopiston hankkeen tutkijat FT Johanna Sumiala ja YTT Katja Valaskivi tarkastelevat suomalaista uskontojournalismia ja vertaavat sitä uskontoa koskevaan kirjoitteluun muissa Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa. Kaksivuotisen hankkeen nimi on Suomalainen uskontojournalismi ja globalisaation haaste.

Säätiö on tehnyt vuoden aikana kaksi merkittävää lahjoitusta. Se on tukenut Tampereen yliopiston tulevaisuusrahastoa 650 000 eurolla ja Helsingin yliopiston tulevaisuusrahastoa 525 000 eurolla.

Vuoden 2011 aikana säätiön myöntämien apurahojen ja lahjoitusten yhteissumma on lähes 2,7 miljoonaa euroa. Kaikkiaan säätiö on lähes kuusivuotisen toimintansa aikana myöntänyt yli 21 miljoonaa euroa lahjoituksina ja jakanut apurahoina pääasiassa viestinnän tutkimukseen.