Tervetuloa Helsingin Sanomain Säätiön ja Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen järjestämään Asiantuntijuus mediassa -seminaariin maanantaina 10. marraskuuta 2014 kello 14.00 Päivälehden museoon, Ludviginkatu 2―4, Helsinki.

Millainen on hyvä asiantuntija? Ketkä pääsevät esiintymään asiantuntijoina julkisuudessa – ja keiden pitäisi päästä? Mitä asiantuntija saa ja ei saa julkisuudessa sanoa? Onko tutkijoilla velvollisuus osallistua julkiseen keskusteluun?

Asiantuntijuus mediassa -seminaarissa esitellään Eduskuntatutkimuksen keskuksen toteuttaman tutkimushankkeen tuloksia. Tutkimusta varten on käyty läpi laaja media-aineisto, haastateltu useiden eri välineiden toimittajia ja toimituspäälliköitä sekä kartoitettu kyselytutkimuksen avulla tutkijoiden mielipiteitä aiheesta.

Samalla kun erilaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen journalismissa on muuttunut yhä arkipäiväisemmäksi, keskustellaan julkisuudessa yhä useammin myös asiantuntijuuden luonteesta. Toiset suhtautuvat julkisuudessa esiintyviin asiantuntijoihin kielteisesti; mediassa näkyvyyttä saavat meritoituneiden tutkijoiden ja tärkeiden tutkimustulosten sijaan mielipiteitään laukovat päivystävät dosentit, vale-asiantuntijat ja ”hölöttäjät”.

Toisten mielestä taas hyvän asiantuntijan kuuluukin ottaa reippaasti kantaa ja esittää myös omia tulkintojaan. Jotkut katsovat, että asiantuntijuus on kärsinyt inflaation, kun media tarjoaa tilaa itseoppineille asiantuntijoille, joilla ei ole muodollista tieteellistä tai ammatillista pätevyyttä.

Tutkimushankkeen on rahoittanut Helsingin Sanomain Säätiö.

Kutsu (pdf)