Helsingin Sanomain Säätiö ryhtyy myöntämään apurahoja viestinnän alalla toimiville professoreille. Apurahatoiminnalla säätiö haluaa tukea professoreiden mahdollisuutta tehdä alansa korkeatasoista tutkimusta vapaana jokapäiväisestä opetus- ja hallintotyöstä.

Apuraha myönnetään suomalaisissa yliopistoissa työskenteleville vakinaisille professoreille tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Apurahaa voi hakea professori, jolla on yliopiston sitoumus hallinnosta ja opetuksesta vapauttamisesta. Apurahakausi on 12 kuukautta.

Säätiön myöntämän apurahan suuruus on 25 000 euroa/vuosi, mikä on noin 45 % professorin nettopalkasta. Yliopisto maksaa professorin bruttopalkasta 55 %. Professori huolehtii itse tarvittavista vakuutuksista (MELA) apurahakautensa aikana.

Hakijoita kannustetaan erityisesti ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön. Säätiöltä voi hakea lisäapurahaa matkakuluihin.

Apurahaa haetaan säätiön sähköisen apurahahakujärjestelmän kautta https://www.apurahat.net/hssaatio/. Apurahaa voi hakea läpi vuoden.

Hakulomakkeen liitteiksi tarvitaan professorin ansioluettelo, työsuunnitelma ja yliopiston sitoutuminen järjestelyyn. Mikäli tutkimus tehdään ulkomailla, liitteenä tulee olla myös vastaanottavan yliopiston vahvistuskirje.