Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi 16.12. apurahoja kahdeksalle hankkeelle.
Uudistunut Uutisraivaaja-kilpailu käynnistetään kuudennen kerran – haussa journalistisia projekteja.

Suurin yksittäinen apuraha, 196 000 euroa, myönnettiin Tampereen viestintätieteiden yksikössä tehtävälle TAJU – Tieteellisen ajattelun kehittyminen journalistiikan ja viestintäalan yliopisto-opinnoissa -tutkimushankkeelle. Kaksivuotisen tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen journalistiikan ja viestinnän opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittymistä ja sen roolia ammatillisessa osaamisessa.

”Tämänhetkisten laajojen ongelmien ratkaisu vaatii monialaista tietoa. Toimittajat ja viestinnän asiantuntijat ovat tuon tiedon keskiössä. On tärkeää tietää, kuinka he tietoa ja tietämisen rajoja hahmottavat. Tieteellisen ajattelun kehittymistä ymmärtämällä voimme tuottaa entistä parempaa osaamista yhteiskuntamme käyttöön ja päätöksenteon tueksi”, sanoo hankkeen johtaja, tenure track -professori, FT Leena Mikkola.

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus päätti lisäksi käynnistää kuudennen kerran Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun. Uudistuneessa kilpailussa etsitään yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia journalistisia projekteja, jotka soveltavat uusia teknologioita. Aiempien kertojen tapaan kilpailun tavoite on uudistaa journalismia ja tiedonvälitystä sekä löytää uusia tapoja tehdä journalismia. Säätiö on varannut Uutisraivaaja-kilpailun projektien toteuttamiseen kaikkiaan 250 000 euroa. Enimmäissumma yhtä projektia kohden on 30 000 euroa.

Kaikkiaan säätiö jakoi 852 000 euroa kahdeksalle hankkeelle. Rahoitettavissa hankkeissa selvitetään mm. Suomen perustuslakia tulkitsevien asiantuntijoiden, poliittisten päättäjien ja journalismin suhdetta, uutismedian roolia koronavirukseen liittyvässä kriisiviestinnässä sekä suomalaistoimittajien käsityksiä journalismin tilasta muuttuvassa mediamaisemassa.

Lisätietoja:
Tenure track -professori, FT Leena Mikkola, 050 336 3666, leena.mikkola@tuni.fi
Yliasiamies Ulla Koski, 040 731 1507, ulla.koski@hssaatio.fi

Kaikki myönnetyt apurahat: https://www.hssaatio.fi/myonnetyt-apurahat/

Lisätietoa Uutisraivaajasta: www.uutisraivaaja.fi