Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
Hankkeen johtaja professori Epp Lauk, tutkijat Turko Uskali, Heikki Kuutti ja Helena Hirvinen

Droonijournalismi. Kauko-­‐ohjattavien kamerakopterien journalistinen käyttö

Loppuraportti (pdf)
Tiivistelmä (pdf)