Raiko Häyrinen
Lari Malmberg
Riikka Suominen
Columbia University
Graduate School of Journalism
2016 Summer Investigative Reporting Course

Columbian yliopiston Tutkivan journalismin kesäkurssilaisten loppuraportit

Raiko Häyrinen (pdf)
Lari Malmberg (pdf)
Riikka Suominen (pdf)