Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
Akatemiatutkija Juha Herkman ja tutkija Timo Harjuniemi

The Euro Crisis, Media Coverage, and Perceptions of Europe within the EU -projektin Suomen osatutkimus

Loppuraportti